Algemene voorwaarden

Met of zonder verwijsbrief?
U heeft geen verwijsbrief nodig voor fysio- en manuele therapie. Uiteraard mag dit wel! Indien u een verwijsbrief heeft is het de bedoeling dat u deze meeneemt bij uw eerste afspraak. De verwijsbrief zal worden behouden door de praktijk. Uiteraard kunt u hiervan een kopie ontvangen.

Vergoedingen
Fysio- en manuele therapie wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Brian Wijngaarden heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft wordt uw behandeling in de meeste gevallen dus vergoed. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Het is dus wenselijk dat u goed op de hoogte bent van uw dekking fysio- en manuele therapie.

Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen wel vanuit de basisverzekering  vergoed. Voor behandelingen bij chronische aandoeningen die voorkomen op de lijst Borst geldt dat deze vanaf de 21ste keer worden vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 komen dan voor eigen rekening of, indien van toepassing, (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Hierbij is echter wel een verwijsbrief van een arts noodzakelijk. Afhankelijk van de indicatie geldt er een maximumduur voor de geldigheid van deze verwijsbrief. In sommige gevallen kan de verwijzend arts besluiten de indicatie te verlengen. Hiervoor is dan opnieuw een verwijsbrief benodigd.

Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten name van B. Wijngaarden op rekeningnummer NL13ABNA0513.477.101. Annuleren van uw afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Indien dit niet gebeurt zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Klachtenregeling
U kunt ervan uitgaan dat uw fysiotherapeut u de best mogelijke zorg biedt. Toch kunnen zich er onverhoopt situaties voordoen waarbij u niet tevreden bent. Mocht dit het geval zijn valt het aan te bevelen hierover in gesprek te gaan met uw fysiotherapeut.  Wanneer het niet lukt om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, verwijzen wij u naar de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Postbus 248, 3800 AE te Amersfoort, telefoon: 033-4672900